Vriendin.nl

Voor Vriendin.nl schrijf ik elke week meerdere mooie, emotionele en aangrijpende verhalen.

Vaste rubrieken zijn: 'De dag die ik nooit vergeet', 'Mijn paranormale ervaring' en 'Overleden dierbare'. Lees ze allemaal hier.


Vriendin

Voor Vriendin (het blad) schrijf ik regelmatig grote real life verhalen. De meeste worden doorgeplaatst op de site en zijn later ook hier online terug te lezen.